Index

SJETTE I ANDRE AS

Orgnr: 811808202

mobil: 90752404
adresse: Hans Nielsen Hauges gate 37B

id

647

organisasjonsnummer

811808202

navn

SJETTE I ANDRE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-17

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hans Nielsen Hauges gate 37B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0481", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811808202

navn

SJETTE I ANDRE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hans Nielsen Hauges gate 37B

forradrpostnr

0481

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.04.2013

stiftelsesdato

29.01.2013

tlf

tlf_mobil

90752404

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811808202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1859344, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11711450, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3400027}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8311423}}, "journalnr": "2020584714", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811808202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10683039, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 105000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10578039}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1028410, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 476799}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11711450}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 701084, "totalresultat": 701084, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 71392}, "driftsresultat": -71392, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 806047, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 813430}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7383}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 734655}}]

Reserver mot visning?