Index

SJOHAV AS

Orgnr: 815601602

id

8967

organisasjonsnummer

815601602

navn

SJOHAV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "SÆBØVIK", "postnummer": "5454", "kommunenummer": "4617"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 28"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "SÆBØVIK", "postnummer": "5484", "kommunenummer": "4617"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815601602

navn

SJOHAV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

5454

forradrpoststed

SÆBØVIK

forradrkommnr

4617

forradrkommnavn

KVINNHERAD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 28

ppostnr

5484

ppoststed

SÆBØVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.07.2015

stiftelsesdato

25.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815601602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 7568, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 159135140, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 127358995}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31776146}}, "journalnr": "2021130698", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815601602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 48046331, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7272121}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 40774210}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 111088810, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9767857}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 101320952}}, "sumEgenkapitalGjeld": 159135140}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5024221, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21455336}, "driftsresultat": 9250056, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30705392}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2815820, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 205248}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3021068}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6434235}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915651313 [navn] => SJOHAV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 815601602 [oppstartsdato] => 2015-06-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "Su00c6Bu00d8VIK", "postnummer": "5454", "kommunenummer": "4617"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 28"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "Su00c6Bu00d8VIK", "postnummer": "5484", "kommunenummer": "4617"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?