Index

SJØHOLMEN AS

Orgnr: 816309972

adresse: Sandviksveien 130

id

10662

organisasjonsnummer

816309972

navn

SJØHOLMEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandviksveien 130"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMMENHOLM", "postnummer": "1365", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

816309972

navn

SJØHOLMEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandviksveien 130

forradrpostnr

1365

forradrpoststed

BLOMMENHOLM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.12.2015

stiftelsesdato

24.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

816309972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 534495, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 534495}}, "journalnr": "2021564173", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816309972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 204308, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 174308}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 330187, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 330187}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 534495}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 117883, "totalresultat": 117883, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3051164}, "driftsresultat": 158915, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3210079}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7456, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 593}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8049}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 151459}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916392761 [navn] => SJØHOLMEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 816309972 [oppstartsdato] => 2015-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandviksveien 130"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMMENHOLM", "postnummer": "1365", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?