Index

SJØKONGEN AS

Orgnr: 811572322

mobil: 950 24 267
adresse: Nyjordsveien 247

id

125

organisasjonsnummer

811572322

navn

SJØKONGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.202", "beskrivelse": "Innenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nyjordsveien 247"], "kommune": "SMØLA", "landkode": "NO", "poststed": "SMØLA", "postnummer": "6570", "kommunenummer": "1573"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811572322

navn

SJØKONGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nyjordsveien 247

forradrpostnr

6570

forradrpoststed

SMØLA

forradrkommnr

1573

forradrkommnavn

SMØLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.202

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.02.2013

stiftelsesdato

09.02.2013

tlf

tlf_mobil

950 24 267

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811572322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2053977, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3087620, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1978800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1108820}}, "journalnr": "2020803691", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811572322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2895329, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2795329}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 192291, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 137883}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 54408}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3087620}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 191212, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 184010}, "driftsresultat": 241540, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 425550}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3602, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3603}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 245143}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911640368 [navn] => SJØKONGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.202", "beskrivelse": "Innenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811572322 [oppstartsdato] => 2013-02-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nyjordsveien 247"], "kommune": "SMu00d8LA", "landkode": "NO", "poststed": "SMu00d8LA", "postnummer": "6570", "kommunenummer": "1573"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?