Index

SJØSIDEN HANDEL AS

Orgnr: 820802632

adresse: Strandgata 173

id

22532

organisasjonsnummer

820802632

navn

SJØSIDEN HANDEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-30

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 173"], "kommune": "MÅSØY", "landkode": "NO", "poststed": "HAVØYSUND", "postnummer": "9690", "kommunenummer": "5434"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-02-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820802632

navn

SJØSIDEN HANDEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 173

forradrpostnr

9690

forradrpoststed

HAVØYSUND

forradrkommnr

5434

forradrkommnavn

MÅSØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.04.2018

stiftelsesdato

15.02.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820802632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2138741, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2020910799", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820802632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1265, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1265}, "driftsresultat": -1265, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1265}}]

Reserver mot visning?