Index

SJØVEIEN 3 HOLDING AS

Orgnr: 815337042

adresse: Neptunveien 3

id

8344

organisasjonsnummer

815337042

navn

SJØVEIEN 3 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-04

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Neptunveien 3"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4026", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815337042

navn

SJØVEIEN 3 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Neptunveien 3

forradrpostnr

4026

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2015

stiftelsesdato

26.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815337042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2220179, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 702094, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 568055}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 134039}}, "journalnr": "2021111601", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815337042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 697969, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 153761}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 544208}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 702094}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 281944, "totalresultat": 281944, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19588}, "driftsresultat": 279603, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 299190}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 279611}}]

Reserver mot visning?