Index

SKADEDYR TEAM ØSTLANDET AS

Orgnr: 920951775

mobil: 472 82 932
adresse: Sulufjellvegen 98

id

327928

organisasjonsnummer

920951775

navn

SKADEDYR TEAM ØSTLANDET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-08

naeringskode1

{"kode": "81.291", "beskrivelse": "Skadedyrkontroll"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sulufjellvegen 98"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVSJØ", "postnummer": "2353", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

920951775

navn

SKADEDYR TEAM ØSTLANDET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sulufjellvegen 98

forradrpostnr

2353

forradrpoststed

STAVSJØ

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

81.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.06.2018

stiftelsesdato

26.04.2018

tlf

tlf_mobil

472 82 932

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951775

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1096454, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30423, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30423}}, "journalnr": "2019527972", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951775"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16514, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13486}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13909, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13909}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30423}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-04-26", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13486, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81106}, "driftsresultat": -13592, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 67514}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 106, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 307}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 201}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13486}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920986692 [navn] => SKADEDYR TEAM ØSTLANDET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.291", "beskrivelse": "Skadedyrkontroll"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951775 [oppstartsdato] => 2018-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sulufjellvegen 98"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVSJu00d8", "postnummer": "2353", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?