Index

SKADI ADVENTURES AS

Orgnr: 920951945

adresse: Midtre Solligården 4

id

327940

organisasjonsnummer

920951945

navn

SKADI ADVENTURES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.902", "beskrivelse": "Guider og reiseledere"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Midtre Solligården 4"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSDALEN", "postnummer": "9020", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920951945

navn

SKADI ADVENTURES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Midtre Solligården 4

forradrpostnr

9020

forradrpoststed

TROMSDALEN

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.06.2018

stiftelsesdato

02.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951945

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1585358, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 190903, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 66137}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 124766}}, "journalnr": "2020303415", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951945"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -255903, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -285903}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 446806, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20745}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 426061}}, "sumEgenkapitalGjeld": 190903}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -27072, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 214334}, "driftsresultat": -19286, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 195048}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7786, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 640}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8426}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -27072}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920986706 [navn] => SKADI ADVENTURES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.902", "beskrivelse": "Guider og reiseledere"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 920951945 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Midtre Solligu00e5rden 4"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSDALEN", "postnummer": "9020", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?