Index

SKAGENKAIEN HOLDING AS

Orgnr: 912124320

tlf: 22 01 21 45
mobil: 990 09 960
adresse: Hospitalsgata 6

id

107906

organisasjonsnummer

912124320

navn

SKAGENKAIEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hospitalsgata 6"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1846 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912124320

navn

SKAGENKAIEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hospitalsgata 6

forradrpostnr

4006

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1846 Vika

ppostnr

0123

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

22 01 21 45

tlf_mobil

990 09 960

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124320

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2002727, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 170192088, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 160392457}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9799631}}, "journalnr": "2020745048", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124320"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 133649938, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35393513}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 98256425}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36542150, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 207830}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 36334320}}, "sumEgenkapitalGjeld": 170192088}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13118028, "totalresultat": 13118028, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1825383}, "driftsresultat": -1185817, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 639567}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14303845, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14992629}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 688785}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13118028}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912132846 [navn] => SKAGENKAIEN HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912124320 [oppstartsdato] => 2013-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hospitalsgata 6"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1846 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?