Index

SKAGERAK REGNSKAP

https://www.skagerakregnskap.no

Orgnr: 812541692

tlf: 92 66 00 77
webside: www.skagerakregnskap.no
adresse: Torget 8

id

2299

organisasjonsnummer

812541692

navn

SKAGERAK REGNSKAP

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torget 8"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3970", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-30

hjemmeside

www.skagerakregnskap.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812541692

navn

SKAGERAK REGNSKAP

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torget 8

forradrpostnr

3970

forradrpoststed

LANGESUND

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

30.09.2013

tlf

92 66 00 77

tlf_mobil

url

www.skagerakregnskap.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812541692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2525533, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1832355, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 65868}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1766486}}, "journalnr": "2021499030", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812541692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1802355, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1625792}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 176563}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1832355}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 199700, "totalresultat": 199700, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4598948}, "driftsresultat": 270340, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4869288}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17514, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17553}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 252826}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 984309651 [navn] => SKAGERAK REGNSKAP [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812541692 [oppstartsdato] => 2002-02-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torget 8"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3970", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => www.skagerakregnskap.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-09-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?