Index

SKARHOLM DYKKING OG INGENIØRTJENESTER AS

Orgnr: 812029142

adresse: Fosnavegen 179

id

1137

organisasjonsnummer

812029142

navn

SKARHOLM DYKKING OG INGENIØRTJENESTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "42.210", "beskrivelse": "Bygging av vann- og kloakkanlegg"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fosnavegen 179"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "RØYKSUND", "postnummer": "5546", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812029142

navn

SKARHOLM DYKKING OG INGENIØRTJENESTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fosnavegen 179

forradrpostnr

5546

forradrpoststed

RØYKSUND

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

42.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

30.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812029142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2481485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2393845, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1695852}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 697993}}, "journalnr": "2021535900", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812029142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1797240, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 507134}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1290106}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 596606, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 596606}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2393846}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 795949, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 826184}, "driftsresultat": 758135, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1584319}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 262312, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 263361}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1049}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1020447}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912045676 [navn] => SKARHOLM DYKKING OG INGENIØRTJENESTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.210", "beskrivelse": "Bygging av vann- og kloakkanlegg"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812029142 [oppstartsdato] => 2013-04-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fosnavegen 179"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8YKSUND", "postnummer": "5546", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?