Index

SKATTEEKSPERTEN AS

https://www.skatteeksperten.no

Orgnr: 812485792

tlf: 69 70 01 41
webside: www.skatteeksperten.no
adresse: c/o Ö Verket Moss AS, Bernt Ankers gate 17

id

2161

organisasjonsnummer

812485792

navn

SKATTEEKSPERTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ö Verket Moss AS", "Bernt Ankers gate 17"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1534", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

hjemmeside

www.skatteeksperten.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812485792

navn

SKATTEEKSPERTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ö Verket Moss AS Bernt Ankers gate 17

forradrpostnr

1534

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

69 70 01 41

tlf_mobil

url

www.skatteeksperten.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812485792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2466701, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 411624, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 411624}}, "journalnr": "2021436694", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812485792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 203818, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 173818}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 207806, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 207806}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 411624}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 195142, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 899120}, "driftsresultat": 250127, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1149247}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 55, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 148}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 250182}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912497208 [navn] => SKATTEEKSPERTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812485792 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o u00d6 Verket Moss AS", "Bernt Ankers gate 17"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1534", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => www.skatteeksperten.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?