Index

SKC HOLDING AS

Orgnr: 812127462

mobil: 928 36 232
adresse: Hoslekroken 12

id

1385

organisasjonsnummer

812127462

navn

SKC HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hoslekroken 12"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Erik Kimmestad", "Hoslekroken 12"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812127462

navn

SKC HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hoslekroken 12

forradrpostnr

1362

forradrpoststed

HOSLE

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Erik Kimmestad Hoslekroken 12

ppostnr

1362

ppoststed

HOSLE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

07.06.2013

tlf

tlf_mobil

928 36 232

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812127462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2408103, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4126680, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3896666}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 230014}}, "journalnr": "2021448291", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812127462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3999089, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3969089}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 127592, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 127592}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4126680}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3909880, "totalresultat": 3909880, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17983}, "driftsresultat": -17185, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 798}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3927065, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3936861}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9796}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3909880}}]

Reserver mot visning?