Index

SKEDSMOGATA 9 AS

Orgnr: 818800282

adresse: Micheletveien 14B

id

16942

organisasjonsnummer

818800282

navn

SKEDSMOGATA 9 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-10

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Micheletveien 14B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1053", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818800282

navn

SKEDSMOGATA 9 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Micheletveien 14B

forradrpostnr

1053

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818800282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1984407, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12787469, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11365691}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1421778}}, "journalnr": "2020728032", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818800282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6142195, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 119332}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6022863}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6645275, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 542657}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6102618}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12787469}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 599410, "totalresultat": 599410, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 190280}, "driftsresultat": 945249, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1135529}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -247240, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4768}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 252008}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 698009}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919188324 [navn] => SKEDSMOGATA 9 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818800282 [oppstartsdato] => 2017-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Micheletveien 14B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1053", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?