Index

SKEIKAMPEN SKIARENA AS

Orgnr: 814588122

mobil: 95 74 17 81
adresse: Øverbygdsvegen 1265

id

6736

organisasjonsnummer

814588122

navn

SKEIKAMPEN SKIARENA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-09

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øverbygdsvegen 1265"], "kommune": "GAUSDAL", "landkode": "NO", "poststed": "FOLLEBU", "postnummer": "2656", "kommunenummer": "3441"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

registrertIFrivillighetsregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814588122

navn

SKEIKAMPEN SKIARENA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øverbygdsvegen 1265

forradrpostnr

2656

forradrpoststed

FOLLEBU

forradrkommnr

3441

forradrkommnavn

GAUSDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

J

regdato

09.12.2014

stiftelsesdato

10.11.2014

tlf

tlf_mobil

95 74 17 81

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814588122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2546773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1186974, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 450154}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 736820}}, "journalnr": "2021526472", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814588122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -146773, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 0}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -246773}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1333747, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1186974}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -58237, "totalresultat": -58237, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 66342}, "driftsresultat": -59222, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7120}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 985, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -58237}}]

Reserver mot visning?