Index

SKIBOTN SPEDISJON EIENDOM AS

Orgnr: 819332622

adresse: Stormyra 1

id

18346

organisasjonsnummer

819332622

navn

SKIBOTN SPEDISJON EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stormyra 1"], "kommune": "STORFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SKIBOTN", "postnummer": "9143", "kommunenummer": "5425"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-05

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819332622

navn

SKIBOTN SPEDISJON EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stormyra 1

forradrpostnr

9143

forradrpoststed

SKIBOTN

forradrkommnr

5425

forradrkommnavn

STORFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.291

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.08.2017

stiftelsesdato

05.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819332622

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1987023, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2232978, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2220816}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12161}}, "journalnr": "2020732728", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819332622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 748105, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 794430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -46325}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1484873, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 147373}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1337500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2232978}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -90811, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 214486}, "driftsresultat": -54486, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 160000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -61934, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 61954}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -116420}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819537852 [navn] => SKIBOTN SPEDISJON EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.291", "beskrivelse": "Spedisjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819332622 [oppstartsdato] => 2017-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stormyra 1"], "kommune": "STORFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SKIBOTN", "postnummer": "9143", "kommunenummer": "5425"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?