Index

SKIEN RENHOLD AS

Orgnr: 819035032

adresse: Rødmyrsvingen 89

id

17552

organisasjonsnummer

819035032

navn

SKIEN RENHOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

61

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rødmyrsvingen 89"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3735", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2707 Kjørbekk"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3702", "kommunenummer": "3807"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819035032

navn

SKIEN RENHOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rødmyrsvingen 89

forradrpostnr

3735

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2707 Kjørbekk

ppostnr

3702

ppoststed

SKIEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.06.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

61

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819035032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2229117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6872495, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1008489}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5864006}}, "journalnr": "2021122041", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819035032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2537310, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150010}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2387300}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4335184, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4311477}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23707}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6872495}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1543636, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18154757}, "driftsresultat": 1973961, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20128718}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5421, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6710}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1290}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1979381}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919152974 [navn] => SKIEN RENHOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 61 [overordnetEnhet] => 819035032 [oppstartsdato] => 2017-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8dmyrsvingen 89"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3735", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2707 Kju00f8rbekk"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3702", "kommunenummer": "3807"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?