Index

SKINTECHNOLOGIES AS

Orgnr: 893593462

adresse: Nye Sandviksveien 5

id

81660

organisasjonsnummer

893593462

navn

SKINTECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-03

naeringskode1

{"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nye Sandviksveien 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5003", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

893593462

navn

SKINTECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nye Sandviksveien 5

forradrpostnr

5003

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

82.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.02.2009

stiftelsesdato

19.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893593462

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2258525, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021274256", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893593462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -67640, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -167640}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 67640, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47640}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1497, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1497}, "driftsresultat": -1497, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1497}}]

Reserver mot visning?