Index

SKINTONIC SVOLVÆR AS

Orgnr: 811765422

adresse: Lofotgata 33

id

556

organisasjonsnummer

811765422

navn

SKINTONIC SVOLVÆR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.750", "beskrivelse": "Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lofotgata 33"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Amfi Svolvær", "Lofotgata 33"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811765422

navn

SKINTONIC SVOLVÆR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lofotgata 33

forradrpostnr

8300

forradrpoststed

SVOLVÆR

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

Amfi Svolvær Lofotgata 33

ppostnr

8300

ppoststed

SVOLVÆR

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.750

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.04.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811765422

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1523838, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 759359, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35286}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 724073}}, "journalnr": "2020239233", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811765422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 159370, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 129370}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 599988, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 229678}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 370310}}, "sumEgenkapitalGjeld": 759359}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80309, "totalresultat": 80309, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2931805}, "driftsresultat": 128438, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3060243}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25454, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 58}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25512}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 102984}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911803607 [navn] => SKINTONIC SVOLVÆR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.750", "beskrivelse": "Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811765422 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lofotgata 33"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVu00c6R", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Amfi Svolvu00e6r", "Lofotgata 33"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVu00c6R", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?