Index

SKJÆRET 1 AS

Orgnr: 918098178

adresse: Øvre Storgate 105

id

246882

organisasjonsnummer

918098178

navn

SKJÆRET 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-24

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Storgate 105"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3018", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918098178

navn

SKJÆRET 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Storgate 105

forradrpostnr

3018

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.11.2016

stiftelsesdato

21.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098178

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2056343, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 619608, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 619608}}, "journalnr": "2020806055", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098178"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 264608, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -335392}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 355000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 355000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 619608}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -24800, "totalresultat": -24800, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24827}, "driftsresultat": -24827, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 26, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -24800}}]

Reserver mot visning?