Index

SKJE AS

Orgnr: 811577812

adresse: Finnemarka 11

id

142

organisasjonsnummer

811577812

navn

SKJE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-20

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Finnemarka 11"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7603", "kommunenummer": "5037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811577812

navn

SKJE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Finnemarka 11

forradrpostnr

7603

forradrpoststed

LEVANGER

forradrkommnr

5037

forradrkommnavn

LEVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.2013

stiftelsesdato

17.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811577812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2428635, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4251, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4251}}, "journalnr": "2021470713", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811577812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4251, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 54465}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -50214}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4251}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -748, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 750}, "driftsresultat": -750, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -748}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926205560 [navn] => SKJE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811577812 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Finnemarka 11"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7603", "kommunenummer": "5037"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?