Index

SKJERKØYA BYGG AS

Orgnr: 920951538

adresse: Høenveien 53

id

327913

organisasjonsnummer

920951538

navn

SKJERKØYA BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høenveien 53"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3967", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

920951538

navn

SKJERKØYA BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Høenveien 53

forradrpostnr

3967

forradrpoststed

STATHELLE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

15.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951538

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2056713, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2429455, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1897007}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 532448}}, "journalnr": "2020806455", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951538"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1103526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1203526}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3532982, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 85682}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3447300}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2429455}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1126256, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1852100}, "driftsresultat": -1132100, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 720000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 74, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 90}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1132026}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921063180 [navn] => SKJERKØYA BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951538 [oppstartsdato] => 2018-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Omtvedtvegen 108"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "ULEFOSS", "postnummer": "3830", "kommunenummer": "3816"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?