Index

SKJØNNHETSPARTNER AS

Orgnr: 819279012

mobil: 967 17 587
adresse: Halslia 7

id

18172

organisasjonsnummer

819279012

navn

SKJØNNHETSPARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Halslia 7"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJØEN", "postnummer": "8663", "kommunenummer": "1824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819279012

navn

SKJØNNHETSPARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Halslia 7

forradrpostnr

8663

forradrpoststed

MOSJØEN

forradrkommnr

1824

forradrkommnavn

VEFSN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.07.2017

stiftelsesdato

05.06.2017

tlf

tlf_mobil

967 17 587

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819279012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 82208, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 770016, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 250250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 519766}}, "journalnr": "2021202773", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819279012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 179821, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 129900}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 49921}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 590195, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 314908}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 269494}}, "sumEgenkapitalGjeld": 770016}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 56061, "totalresultat": 56061, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 94892, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1768928}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 71873}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919380160 [navn] => SKJØNNHETSPARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 819279012 [oppstartsdato] => 2017-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Halslia 7"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJu00d8EN", "postnummer": "8663", "kommunenummer": "1824"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?