Index

SKO EIENDOM AS

Orgnr: 892522022

mobil: 90177220
adresse: Kalaberget 16

id

79730

organisasjonsnummer

892522022

navn

SKO EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-17

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalaberget 16"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLGÅRD", "postnummer": "4331", "kommunenummer": "1122"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892522022

navn

SKO EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kalaberget 16

forradrpostnr

4331

forradrpoststed

ÅLGÅRD

forradrkommnr

1122

forradrkommnavn

GJESDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.04.2008

stiftelsesdato

31.03.2008

tlf

tlf_mobil

90177220

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892522022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2265759, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3726712, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3694550}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32162}}, "journalnr": "2021284761", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892522022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -926658, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 102000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1028658}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4653370, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2495}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4650875}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3726712}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -65596, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 199492}, "driftsresultat": -65592, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 133900}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -65596}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 898120392 [navn] => SKO EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892522022 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kalaberget 16"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LGu00c5RD", "postnummer": "4331", "kommunenummer": "1122"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?