Index

SKOAGENTENE AS

Orgnr: 912124444

adresse: Cicignongata 24

id

107910

organisasjonsnummer

912124444

navn

SKOAGENTENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.160", "beskrivelse": "Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Cicignongata 24"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1606", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 584 Vestre Glemmen"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1612", "kommunenummer": "3004"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912124444

navn

SKOAGENTENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Cicignongata 24

forradrpostnr

1606

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 584 Vestre Glemmen

ppostnr

1612

ppoststed

FREDRIKSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.160

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

17.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124444

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2400699, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4068470, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2917907}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1150563}}, "journalnr": "2021360739", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124444"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3451301, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3421301}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 617169, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 348901}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 268268}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4068470}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 366592, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2514435}, "driftsresultat": 472439, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2986874}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2727, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1195}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3921}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 469712}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914022967 [navn] => SKOAGENTENE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-08-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.160", "beskrivelse": "Agenturhandel med tekstiler, klu00e6r, pelsskinn, skotu00f8y og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912124444 [oppstartsdato] => 2014-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Cicignongata 24"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1606", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 584 Vestre Glemmen"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1612", "kommunenummer": "3004"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?