Index

SKODI REIN AS

Orgnr: 814998592

tlf: 913472911
mobil: 456 63 634
adresse: Jergul

id

7527

organisasjonsnummer

814998592

navn

SKODI REIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.110", "beskrivelse": "Bearbeiding og konservering av kjøtt"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jergul"], "kommune": "KARASJOK", "landkode": "NO", "poststed": "KARASJOK", "postnummer": "9730", "kommunenummer": "5437"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814998592

navn

SKODI REIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jergul

forradrpostnr

9730

forradrpoststed

KARASJOK

forradrkommnr

5437

forradrkommnavn

KARASJOK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.2015

stiftelsesdato

19.01.2015

tlf

913472911

tlf_mobil

456 63 634

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

814998592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2501377, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1219839, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 77061}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1142778}}, "journalnr": "2021554443", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814998592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 558793, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 558793}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 661046, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 156068}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 504978}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1219839}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 126395, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 900314}, "driftsresultat": 152356, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1052670}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25961, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25986}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 126395}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915009077 [navn] => SKODI REIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.110", "beskrivelse": "Bearbeiding og konservering av kju00f8tt"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 814998592 [oppstartsdato] => 2015-01-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jergul"], "kommune": "KARASJOK", "landkode": "NO", "poststed": "KARASJOK", "postnummer": "9730", "kommunenummer": "5437"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?