Index

SKOFÖRSÄLJNING OSLO AS

Orgnr: 819282692

adresse: Torggata 23

id

18183

organisasjonsnummer

819282692

navn

SKOFÖRSÄLJNING OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotøy"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0183", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819282692

navn

SKOFÖRSÄLJNING OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torggata 23

forradrpostnr

0183

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.721

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.07.2017

stiftelsesdato

05.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819282692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 45890, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5468010, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1271301}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4196709}}, "journalnr": "2021171499", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819282692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -522040, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -546470}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5990049, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5990049}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5468010}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -60165, "totalresultat": -60165, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6615531}, "driftsresultat": -75314, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6540217}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1170, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1170}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -76484}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919374233 [navn] => DR MARTENS STORE OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819282692 [oppstartsdato] => 2017-05-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0183", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?