Index

SKOGHOLTVEIEN VEDPRODUKSJON AS

Orgnr: 912029956

mobil: 415 53 919
adresse: Skogholtveien 4

id

105693

organisasjonsnummer

912029956

navn

SKOGHOLTVEIEN VEDPRODUKSJON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogholtveien 4"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8206", "kommunenummer": "1841"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912029956

navn

SKOGHOLTVEIEN VEDPRODUKSJON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skogholtveien 4

forradrpostnr

8206

forradrpoststed

FAUSKE

forradrkommnr

1841

forradrkommnavn

FAUSKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.400

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2013

stiftelsesdato

01.04.2013

tlf

tlf_mobil

415 53 919

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912029956

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 51906, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 122585, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13125}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 109460}}, "journalnr": "2021180382", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912029956"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 68328, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 38328}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 54257, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54257}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 122585}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 50671, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 398501}, "driftsresultat": 53982, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 452483}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3311, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3334}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 50671}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985835551 [navn] => SKOGHOLTVEIEN VEDPRODUKSJON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912029956 [oppstartsdato] => 2003-06-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogholtveien 4"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8206", "kommunenummer": "1841"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?