Index

SKOGSKRAFT AS

Orgnr: 812181882

adresse: Sørmoveien 29

id

1504

organisasjonsnummer

812181882

navn

SKOGSKRAFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørmoveien 29"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FROGNER", "postnummer": "2016", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812181882

navn

SKOGSKRAFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørmoveien 29

forradrpostnr

2016

forradrpoststed

FROGNER

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.400

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812181882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2265905, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6794269, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1636475}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5157794}}, "journalnr": "2021285115", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812181882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 711361, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 681361}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6082908, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5377255}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 705652}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6794269}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 940278, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7780597}, "driftsresultat": 1218165, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8998762}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12681, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1150}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13830}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1205485}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993009237 [navn] => SKOGSKRAFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-08-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.400", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet skogbruk"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 812181882 [oppstartsdato] => 2008-08-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rmoveien 29"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FROGNER", "postnummer": "2016", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-27 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?