Index

SKOLLERUD INVEST AS

Orgnr: 818989792

adresse: Båtsmannsveien 6E

id

17445

organisasjonsnummer

818989792

navn

SKOLLERUD INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Båtsmannsveien 6E"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3150", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818989792

navn

SKOLLERUD INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Båtsmannsveien 6E

forradrpostnr

3150

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.05.2017

stiftelsesdato

19.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818989792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1955782, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1505345, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5345}}, "journalnr": "2020694670", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818989792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 752705, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 760000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7295}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 752640, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 752640}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1505345}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3117, "totalresultat": -3117, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3120}, "driftsresultat": -3120, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3117}}]

Reserver mot visning?