Index

SKOLTEN SJØTJENESTE AS

https://www.maritex-marine.no

Orgnr: 819084602

mobil: 911 85 444
webside: www.maritex-marine.no
adresse: Brautvegen 493

id

17690

organisasjonsnummer

819084602

navn

SKOLTEN SJØTJENESTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-06

naeringskode1

{"kode": "52.229", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brautvegen 493"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "ORRE", "postnummer": "4343", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-17

hjemmeside

www.maritex-marine.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819084602

navn

SKOLTEN SJØTJENESTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brautvegen 493

forradrpostnr

4343

forradrpoststed

ORRE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

52.229

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2017

stiftelsesdato

17.05.2017

tlf

tlf_mobil

911 85 444

url

www.maritex-marine.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819084602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2318373, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 478538, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 478538}}, "journalnr": "2021366076", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819084602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 371278, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 341278}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 107260, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107259}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1}}, "sumEgenkapitalGjeld": 478538}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 189901, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32354}, "driftsresultat": 243427, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 275780}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 36, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 243463}}]

Reserver mot visning?