Index

SKOMSØY TRAFIKKSKOLE AS

Orgnr: 812176692

mobil: 913 54 428
adresse: Kirkeveien 214

id

1483

organisasjonsnummer

812176692

navn

SKOMSØY TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 214"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3163", "kommunenummer": "3811"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812176692

navn

SKOMSØY TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkeveien 214

forradrpostnr

3140

forradrpoststed

NØTTERØY

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 44

ppostnr

3163

ppoststed

NØTTERØY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

28.06.2013

tlf

tlf_mobil

913 54 428

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812176692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2323995, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1225000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 673798}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 551202}}, "journalnr": "2021373534", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812176692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 206205, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 176205}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1018795, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 474017}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 544778}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1225000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 378095, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2106625}, "driftsresultat": 457267, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2563892}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -27673, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27724}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 429593}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997161696 [navn] => SKOMSØY TRAFIKKSKOLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-07-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812176692 [oppstartsdato] => 2011-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 214"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00d8TTERu00d8Y", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 145"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"} [datoEierskifte] => 2013-06-28 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?