Index

SKOT PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI AS

Orgnr: 811570362

adresse: Tore Hunds gate 5

id

118

organisasjonsnummer

811570362

navn

SKOT PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-20

naeringskode1

{"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tore Hunds gate 5"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9404", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Marmorveien 2A"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811570362

navn

SKOT PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tore Hunds gate 5

forradrpostnr

9404

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Marmorveien 2A

ppostnr

9408

ppoststed

HARSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811570362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2408727, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 911020, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9450}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 901570}}, "journalnr": "2021450041", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811570362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 696665, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 666665}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 214355, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 214355}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 911020}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 182340, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 803580}, "driftsresultat": 234473, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1038054}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -704, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2329}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3033}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 233769}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924210125 [navn] => SKOT PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811570362 [oppstartsdato] => 2019-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tore Hunds gate 5"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9404", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Marmorveien 2A"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?