Index

SKOTFOSS DRIFT AS

Orgnr: 819018332

adresse: Nedre Hjellegate 18

id

17510

organisasjonsnummer

819018332

navn

SKOTFOSS DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-19

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Hjellegate 18"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3724", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819018332

navn

SKOTFOSS DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Hjellegate 18

forradrpostnr

3724

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.05.2017

stiftelsesdato

23.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819018332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2224249, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -426506, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": -426506}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021116916", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819018332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7056500, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7086500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6629994, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -426506}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7056500}}, "sumEgenkapitalGjeld": -426506}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 951367, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 466177}, "driftsresultat": 1233823, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1700000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -282456, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 282456}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 951367}}]

Reserver mot visning?