Index

SKOTT AGRI AS

Orgnr: 919128828

adresse: Skottveien 73

id

274041

organisasjonsnummer

919128828

navn

SKOTT AGRI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.180", "beskrivelse": "Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skottveien 73"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "SKOTSELV", "postnummer": "3330", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919128828

navn

SKOTT AGRI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skottveien 73

forradrpostnr

3330

forradrpoststed

SKOTSELV

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.180

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

22.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919128828

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2428363, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 203626, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 203626}}, "journalnr": "2021469853", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919128828"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 161839, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 131839}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 41787, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 41787}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 203626}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 42611, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 112537}, "driftsresultat": 54503, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 167039}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -104, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 104}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 54607}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819203172 [navn] => SKOTT AGRI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.180", "beskrivelse": "Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919128828 [oppstartsdato] => 2017-05-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skottveien 73"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "SKOTSELV", "postnummer": "3330", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?