Index

SKREIA BYGGSERVICE AS

Orgnr: 818806132

adresse: Bekkelundsvegen 1

id

16949

organisasjonsnummer

818806132

navn

SKREIA BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkelundsvegen 1"], "kommune": "ØSTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKREIA", "postnummer": "2848", "kommunenummer": "3442"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818806132

navn

SKREIA BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkelundsvegen 1

forradrpostnr

2848

forradrpoststed

SKREIA

forradrkommnr

3442

forradrkommnavn

ØSTRE TOTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.04.2017

stiftelsesdato

30.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818806132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1677404, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 585091, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 272171}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 312920}}, "journalnr": "2020395015", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818806132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -131237, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -161237}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 716327, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 716327}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 585091}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5211, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1559506}, "driftsresultat": -2938, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1556568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3744, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 388}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4132}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6681}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997563069 [navn] => SKREIA BYGGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-11-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818806132 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkelundsvegen 1"], "kommune": "u00d8STRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKREIA", "postnummer": "2848", "kommunenummer": "3442"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-01-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?