Index

SKUDE PANORAMA AS

Orgnr: 815414802

mobil: 932 62 001
adresse: Att: Geir Stadheim Totland, Tertnesveien 114

id

8502

organisasjonsnummer

815414802

navn

SKUDE PANORAMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-19

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Att: Geir Stadheim Totland", "Tertnesveien 114"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TERTNES", "postnummer": "5114", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tertnes Regnskap AS", "Tertnesveien 114"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TERTNES", "postnummer": "5114", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815414802

navn

SKUDE PANORAMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Att: Geir Stadheim Totland Tertnesveien 114

forradrpostnr

5114

forradrpoststed

TERTNES

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Tertnes Regnskap AS Tertnesveien 114

ppostnr

5114

ppoststed

TERTNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.05.2015

stiftelsesdato

15.04.2015

tlf

tlf_mobil

932 62 001

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815414802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2252355, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6052953, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5514632}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 538321}}, "journalnr": "2021266251", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815414802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2336976, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 330000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2666976}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8389929, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19577}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8370352}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6052953}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 823869, "totalresultat": 823869, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 218041}, "driftsresultat": 151499, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 369540}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 672369, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 672473}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 104}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 823869}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920060633 [navn] => SKUDE PANORAMA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815414802 [oppstartsdato] => 2017-11-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tertnesveien 114"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TERTNES", "postnummer": "5114", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tertnes Regnskap AS", "Tertnesveien 114"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TERTNES", "postnummer": "5114", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => 2020-09-18 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?