Index

SKY ACCOUNTING AS

https://www.skya24.no

Orgnr: 918097902

mobil: 900 04 114
webside: www.skya24.no
adresse: Kilengaten 2

id

246871

organisasjonsnummer

918097902

navn

SKY ACCOUNTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kilengaten 2"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3117", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-14

hjemmeside

www.skya24.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918097902

navn

SKY ACCOUNTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kilengaten 2

forradrpostnr

3117

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.11.2016

stiftelsesdato

14.11.2016

tlf

tlf_mobil

900 04 114

url

www.skya24.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918097902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2358861, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3901070, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 615425}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3285645}}, "journalnr": "2021290882", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918097902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1077259, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1052829}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2823810, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2823810}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3901070}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 654960, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12512142}, "driftsresultat": 863086, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13375228}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2479, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 298}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2777}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 860607}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918168249 [navn] => SKYA24.NO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 918097902 [oppstartsdato] => 2016-11-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hvittingfossveien 215"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3089", "kommunenummer": "3802"} [links] => [] [hjemmeside] => www.skya24.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 919555149 [navn] => SKY ACCOUNTING AS AVD TØNSBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 918097902 [oppstartsdato] => 2017-09-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kilengaten 2"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3117", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?