Index

SKY FITNESS HAUGESUND AS

Orgnr: 818896972

adresse: Karmsundgata 60

id

17188

organisasjonsnummer

818896972

navn

SKY FITNESS HAUGESUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-24

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karmsundgata 60"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5529", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818896972

navn

SKY FITNESS HAUGESUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karmsundgata 60

forradrpostnr

5529

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2017

stiftelsesdato

16.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818896972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1990463, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28811, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28811}}, "journalnr": "2020781278", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818896972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26335, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 27524}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1189}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2476, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2476}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28811}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -466, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -466, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 480}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -466}}]

Reserver mot visning?