Index

SKYFER AS

https://www.skyfer.no

Orgnr: 818051972

mobil: 938 70 210
webside: www.skyfer.no
adresse: Pilestredet 98B

id

15032

organisasjonsnummer

818051972

navn

SKYFER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pilestredet 98B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0358", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-26

hjemmeside

www.skyfer.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818051972

navn

SKYFER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pilestredet 98B

forradrpostnr

0358

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.11.2016

stiftelsesdato

26.10.2016

tlf

tlf_mobil

938 70 210

url

www.skyfer.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818051972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2278303, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2245580, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 429228}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1816352}}, "journalnr": "2021302302", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818051972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1940674, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1910674}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 304906, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 304366}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 540}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2245580}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 400667, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 685814}, "driftsresultat": 513701, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1199515}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 39, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 299}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 260}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 513740}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918109390 [navn] => SKYFER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818051972 [oppstartsdato] => 2016-11-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pilestredet 98B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0358", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.skyfer.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?