Index

SLÅTTEVIK UTBYGGING AS

Orgnr: 812127152

tlf: 53 77 54 00
adresse: Ølensvåg

id

1384

organisasjonsnummer

812127152

navn

SLÅTTEVIK UTBYGGING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-18

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ølensvåg"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ØLENSVÅG", "postnummer": "5582", "kommunenummer": "1160"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Berge Sag og Trelast", "Haukelivegen 676"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ØLENSVÅG", "postnummer": "5582", "kommunenummer": "1160"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812127152

navn

SLÅTTEVIK UTBYGGING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ølensvåg

forradrpostnr

5582

forradrpoststed

ØLENSVÅG

forradrkommnr

1160

forradrkommnavn

VINDAFJORD

forradrland

Norge

postadresse

c/o Berge Sag og Trelast Haukelivegen 676

ppostnr

5582

ppoststed

ØLENSVÅG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.07.2013

stiftelsesdato

12.06.2013

tlf

53 77 54 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812127152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2453159, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12959567, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12884198}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 75369}}, "journalnr": "2021423259", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812127152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -110326, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -310326}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13069893, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 257471}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12812422}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12959567}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -128988, "totalresultat": -128988, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 54262}, "driftsresultat": -54262, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -111096, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 43}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 111139}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -165358}}]

Reserver mot visning?