Index

SLEMDALSVEIEN 63 RESTAURANT AS

Orgnr: 820811712

adresse: Colbjørnsens gate 1

id

22565

organisasjonsnummer

820811712

navn

SLEMDALSVEIEN 63 RESTAURANT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Colbjørnsens gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0256", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820811712

navn

SLEMDALSVEIEN 63 RESTAURANT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Colbjørnsens gate 1

forradrpostnr

0256

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.05.2018

stiftelsesdato

19.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820811712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2299609, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1991251, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 89403}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1901848}}, "journalnr": "2021244077", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820811712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1961252, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1961252}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1991251}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 407811, "totalresultat": 407811, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10580692}, "driftsresultat": 522664, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11103356}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 171, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 402}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 231}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 522835}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920874924 [navn] => SLEMDALSVEIEN 63 RESTAURANT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 820811712 [oppstartsdato] => 2018-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 63"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0373", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?