Index

SLEPENDVEIEN 54-58 UTVIKLING AS

https://www.platourealestate.com

Orgnr: 812085182

tlf: 23 11 20 00
webside: www.platourealestate.com
adresse: v/ Clarksons Platou Property Mgt, Munkedamsveien 62C

id

1270

organisasjonsnummer

812085182

navn

SLEPENDVEIEN 54-58 UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Clarksons Platou Property Mgt", "Munkedamsveien 62C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

hjemmeside

www.platourealestate.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812085182

navn

SLEPENDVEIEN 54-58 UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Clarksons Platou Property Mgt Munkedamsveien 62C

forradrpostnr

0270

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

23 11 20 00

tlf_mobil

url

www.platourealestate.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812085182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2502003, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87291247, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 78649222}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8642025}}, "journalnr": "2021470071", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812085182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7183580, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9597114}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2413534}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80107667, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107667}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 80000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87291247}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1783297, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 131103}, "driftsresultat": -131103, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1652194, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1132276}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2784470}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1783297}}]

Reserver mot visning?