Index

SLETTEBAKK AS

Orgnr: 811585572

adresse: Nedre Klasgarden 33

id

156

organisasjonsnummer

811585572

navn

SLETTEBAKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Klasgarden 33"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6016", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811585572

navn

SLETTEBAKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Klasgarden 33

forradrpostnr

6016

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.02.2013

stiftelsesdato

06.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811585572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2304047, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 496181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 451181}}, "journalnr": "2021345115", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811585572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 437383, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 55000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 382383}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58798, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 58798}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 496181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 311012, "totalresultat": 311012, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31688}, "driftsresultat": -31688, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 338092, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 338092}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 306404}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911613778 [navn] => SLETTEBAKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811585572 [oppstartsdato] => 2013-02-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Klasgarden 33"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6016", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?