Index

SLIPERIET EIENDOM AS

Orgnr: 811820652

tlf: 61 12 28 00
adresse: Stenersgata 25

id

678

organisasjonsnummer

811820652

navn

SLIPERIET EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stenersgata 25"], "kommune": "SØNDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "FALL", "postnummer": "2864", "kommunenummer": "3447"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811820652

navn

SLIPERIET EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stenersgata 25

forradrpostnr

2864

forradrpoststed

FALL

forradrkommnr

3447

forradrkommnavn

SØNDRE LAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.05.2013

stiftelsesdato

04.04.2013

tlf

61 12 28 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811820652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2589027, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1245953, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 880382}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 365571}}, "journalnr": "2021576452", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811820652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 469952, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 439952}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 776001, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 158339}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 617662}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1245953}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 142256, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 328536}, "driftsresultat": 218943, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 547479}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -36492, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36499}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 182451}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911948486 [navn] => SLIPERIET EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811820652 [oppstartsdato] => 2013-05-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stenersgata 25"], "kommune": "Su00d8NDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "FALL", "postnummer": "2864", "kommunenummer": "3447"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?