Index

SLOOP EIENDOM AS

Orgnr: 912122913

adresse: Øyro 39

id

107888

organisasjonsnummer

912122913

navn

SLOOP EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øyro 39"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 341"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5203", "kommunenummer": "4624"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912122913

navn

SLOOP EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øyro 39

forradrpostnr

5200

forradrpoststed

OS

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 341

ppostnr

5203

ppoststed

OS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912122913

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2302025, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5392088, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4451000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 941088}}, "journalnr": "2021341239", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912122913"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 344669, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 314669}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5047418, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 115018}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4932400}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5392087}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 49354, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 253599}, "driftsresultat": 227661, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 481260}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -178307, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 163}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 178470}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 49354}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812128272 [navn] => SLOOP EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912122913 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8yro 39"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 341"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5203", "kommunenummer": "4624"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?