Index

SLUPPENVEGEN 15 AS

Orgnr: 819058962

adresse: c/o R Kjeldsberg AS, Sluppenvegen 19

id

17608

organisasjonsnummer

819058962

navn

SLUPPENVEGEN 15 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o R Kjeldsberg AS", "Sluppenvegen 19"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819058962

navn

SLUPPENVEGEN 15 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o R Kjeldsberg AS Sluppenvegen 19

forradrpostnr

7037

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

12.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819058962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2432075, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 128193834, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 121787257}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6406577}}, "journalnr": "2021400247", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819058962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 42501909, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 42501909}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 85691924, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4241284}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 81450640}}, "sumEgenkapitalGjeld": 128193834}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2394100, "totalresultat": 2394100, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5084018}, "driftsresultat": 7639223, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12723241}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4569865, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 109489}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4679354}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3069359}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919138793 [navn] => SLUPPENVEGEN 15 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819058962 [oppstartsdato] => 2017-05-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o R Kjeldsberg AS", "Sluppenvegen 19"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?