Index

SMAG TJENESTE AS

Orgnr: 811878472

adresse: Buskerudveien 240

id

829

organisasjonsnummer

811878472

navn

SMAG TJENESTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buskerudveien 240"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "ÅMOT", "postnummer": "3340", "kommunenummer": "3047"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811878472

navn

SMAG TJENESTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buskerudveien 240

forradrpostnr

3340

forradrpoststed

ÅMOT

forradrkommnr

3047

forradrkommnavn

MODUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.04.2013

stiftelsesdato

27.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811878472

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1872516, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 525495, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 124064}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 401431}}, "journalnr": "2020612092", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811878472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 139290, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 109290}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 386205, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 380447}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5758}}, "sumEgenkapitalGjeld": 525495}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 52554, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2347316}, "driftsresultat": 71239, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2418555}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1835, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 120}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1955}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 69404}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911886537 [navn] => SMAG TJENESTE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 811878472 [oppstartsdato] => 2013-03-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Buskerudveien 240"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5MOT", "postnummer": "3340", "kommunenummer": "3047"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?