Index

SMAKEN AS

Orgnr: 812322052

adresse: Peter Møllers vei 5A

id

1811

organisasjonsnummer

812322052

navn

SMAKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Peter Møllers vei 5A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0585", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lille Persille Drift AS", "Postboks 194 Bryn"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0611", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812322052

navn

SMAKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Peter Møllers vei 5A

forradrpostnr

0585

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Lille Persille Drift AS Postboks 194 Bryn

ppostnr

0611

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

12.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812322052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2073069, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2045211, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1581514}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 463697}}, "journalnr": "2020822857", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812322052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 836271, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 806271}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1208940, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 85922}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1123018}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2045211}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -46114, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 237525}, "driftsresultat": -37525, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 200000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8589, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8591}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -46114}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921095872 [navn] => SMAKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812322052 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Peter Mu00f8llers vei 5A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0585", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lille Persille Drift AS", "Postboks 194 Bryn"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0611", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?