Index

SMART CONNECTION AS

Orgnr: 811793892

mobil: 905 48 665
adresse: Karoline Eggens vei 1

id

619

organisasjonsnummer

811793892

navn

SMART CONNECTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karoline Eggens vei 1"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FROGNER", "postnummer": "2016", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811793892

navn

SMART CONNECTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karoline Eggens vei 1

forradrpostnr

2016

forradrpoststed

FROGNER

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

15.03.2013

tlf

tlf_mobil

905 48 665

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811793892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 66382, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1130600, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 983000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 147600}}, "journalnr": "2021188321", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811793892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 644436, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 544436}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 486164, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 486164}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1130600}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 121943, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18006}, "driftsresultat": -18006, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 147600, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 147600}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 129594}}]

Reserver mot visning?